Adatkezelési szabályzat

1. A szabályzat hatálya

Jelen szabályzat a www.akvibizt.hu címen elérhető oldalhoz közvetlenül kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. A szabályzat nem terjed ki a Felhasználási feltételek által szabályozott olyan kérdésekre, amelyek nem kifejezetten a személyes adatok kezelésével függnek össze. A szabályzatnak nincs időbeli hatálya, a szabályzat módosításáról az adatkezelő a felhasználókat tájékoztatja. A tájékoztatás a módosítás hatályba lépését megelőzően, oly időben történik, hogy a felhasználó dönthessen a módosítás elfogadásáról, vagy az adatainak a törléséről.

2. Az adatkezelő személye, a felhasználó

Az adatkezelő: Akvibizt Kft
Az adatkezelő elérhetősége: akvibizt@gmail.com
Felhasználó: az oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki az oldalon az adatait megadta.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja a www.akvibizt.hu oldalon történő adatszolgáltatás az információk kérésére. Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása.

4. A kezelt adatok köre és megjelenésük az oldalon

A felhasználó megadja a nevét, e-mail címét, telefonszámát. Az adatokat a többi felhasználó nem ismeri és nem láthatja. A megadott adatok törlését a rendszerünkből e-mailben kérheti a szolgáltatótól.

5. Hozzáférés a kezelt adatokhoz

A kezelt adatokat az adatkezelő – a 3. pontban meghatározottakon túl – csak az érintett kifejezett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára.

6. Az adatok adatkezelő általi felhasználása

Az adatkezelő a felhasználó által megadott adatokat kizárólag a felhasználó tájékoztatása céljából használja fel. Az adatkezelő jogosult arra, hogy a felhasználó által megadott e-mail címére a szolgáltatással összefüggő hírlevelet küldjön. A felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a hírlevél, illetve az egyéb értesítőlevél alján reklámot helyezzen el. A felhasználó az adatainak megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a megadott e-mail címre a szolgáltató reklámjait tartalmazó levelet küldjön, amelyet a felhasználó utólag megtilthat.

7. Adatkezelés más szolgáltatással való összekapcsolás esetén

Amennyiben az adatkezelő, mint Szolgáltató a Felhasználási feltételekben meghatározottak szerint az www.akvibizt.hu oldalt összekapcsolja más, általa fenntartott oldallal, az adatkezelések összekapcsolására csak az érintettek kifejezett hozzájárulása esetén kerülhet sor.

8. Az érintettek jogai, a magánszféravédelme

A felhasználó tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről.
Az adatkezelő nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy a felhasználó az adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott, vagy azt harmadik személyek tudomására hozta.

9. Adatbiztonság

Az adatkezelő minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

10. Jogérvényesítés

A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A felhasználó a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján jogait bíróság előtt érvényesítheti, valamint panaszával fordulhat a Magyar Köztársaság adatvédelmi biztosához.

Akvibizt Kft